Magnesy - informacje ogólne

Magnes neodymowy

to najprościej mówiąc element będący źródłem stałego pola magnetycznego o dwóch biegunach: północnym N i południowym S.

 

Magnes - bieguny

 

Rozróżnia się:

- magnesy trwałe, czyli elementy stałe, namagnesowane do stanu nasycenia,

- magnesy proszkowe, czyli elementy wykonane ze skruszonych magnesów trwałych,

- elektromagnesy, czyli urządzenia, które do działania wymagają przepływu prądu.

Do opisu przydatności magnesu stosuje się następujące parametry:

- indukcja magnetyczna szczątkowa Br,

- koercja indukcji magnetycznej BHc,

- maksymalna osiągalna gęstość energii pola magnetycznego (BH)max, dzięki tej wielkości można określić, jak mocne magnesy można uzyskać z danego materiału.

Wśród magnesów trwałych wyróżnia się różne rodzaje magnesów. Za kryterium podziału przyjmuje się materiał, z którego wykonany jest magnes, a co za tym idzie także jego moc. W poniższym zestawieniu typy magnesów ułożone zostały od najsłabszego do najmocniejszego.

- magnesy ferrytowe, bardzo odporne na odmagnesowanie ale słabe, BHmax ≈ 30 kJ/m3,

- magnesy alnico AlNiCo, mało odporne na odmagnesowanie i dość drogie, BHmax = 40-60 kJ/m3,

- magnesy smarowo-kobaltowe SmCo, odporne na działanie wysokiej temperatury, BHmax ≈ 240 kJ/m3, wykorzystywane głównie w aparaturze profesjonalnej,

- magnesy neodymowe spiekane NdFeB, czyli związki neodymu i żelaza z borem wymagające powłoki antykorozyjnej, najmocniejsze magnesy, mało odporne na wysoką temperaturę, BHmax ≈ 250–350 kJ/m3.

Magnesy mogą mieć różne kształty (walce, pierścienie, prostopadłościany) oraz różne wymiary (od kilku mm do kilkudziesięciu cm).

 

 

Magnesy walcowe

 

Firma Magtom w ofercie posiada głównie magnesy neodymowe spiekane - są to magnesy najbardziej popularne ze względu na ich dużą moc przy niewielkim rozmiarze. Posiadają one jednak wadę - z racji tego, że jest to spiek są wyjątkowo kruche.

Nieuważne złączenie dwóch magnesów neodymowych często prowadzi do pęknięcia magnesów, lub uszkodzenia ściśnięcia palców lub dłoni.

 

Pęknięty magnes neodymowy

 

Script logo